NB Hoàng Nguyên Vũ nhận xét Shark Phú là “rác bẩn” sau pha thả thính 1,5 tỷ: Chương trình đầu tư chứ không phải nơi Mᴜᴀ Gᴀ́ɪ

Tôi không nghĩ mình đang xem một chương trình trên sóng đài quốc gia, với những thứ thế này: “Em không cần giải thích gì thêm về business.

Với anh, chỉ cần liếc mắt là biết business thế nào rồi. Anh không quan tâm đến business, không quan tâm đến sản phẩm. Anh đang quan tâm đến mỗi em thôi”.

Một ông shark khác cười ɴʜᴀᴍ ɴʜᴏ̛̉ nói với ông còn lại: “Đã nói ngay từ đầu rồi, cứ sạch, xanh, xinh là xong”.

Vầng, xưa nay nghe chuyện này nọ của các ông, xem như là chuyện góc tối. Nay thì công khai trên truyền hình, các ông đã đạt đến độ ᴠᴏ̂ ʟɪᴇ̂ᴍ sɪ̉ thượng thừa rồi đấy.

1/ Đầu tiên xin nói về Shark Phú:

Các ông lên truyền hình để tìm kiếm kênh đầu tư, nếu là dân kinh doanh đúng nghĩa, thì việc đầu tư này chính là business, nếu phát triển tốt, đôi bên cùng có lợi. Các ông là nhà đầu tư, đầu tư vào các giá trị của người khác để kiếm tiền về cho mình.

Người ta kêu gọi đầu tư, người ta trả bằng chia sẻ lợi nhuận, họ đâu xin các ông?

Vậy, ông nói, “không quan tâm đến business, không quan tâm đến sản phẩm” thì tôi yêu cầu đài truyền hình mời ông ra khỏi cái ghế của chương trình này. Thưa ông, dù là game show, nhưng đây là chuyện đầu tư, chứ không phải chỗ cho ông bỏ tiền ra ᴍᴜᴀ ɢᴀ́ɪ.

Người ta đến đi tìm kiếm đầu tư chứ không phải ʙᴀ́ɴ ᴍɪ̀ɴʜ. Ông không có ᴛᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄʜ và không được phép nói rằng, ông đầu tư 1,5 tỷ là “chỉ quan tâm đến mỗi em thôi”.

Vậy thì, ông tìm mấy cô người mẫu gì đó mà đầu tư, hoặc vào ʟᴀ̂̀ᴜ xᴀɴʜ mà đầu tư, ông ạ!

Sự ᴛʀᴏ̣ᴄ ᴘʜᴜ́ ᴠᴀ̀ ɴʜᴏ̛ɴ ɴʜᴏ̛̉ɴ đã đạt đến độ thượng thừa, không có bất kỳ chỗ nào để con người ta ᴄʜᴇ ɢɪᴀ̂́ᴜ bản chất của mình, cũng là điều dễ hiểu.

2/ Các ông shark khác: Nếu như con gái hay vợ các ông đứng trước chốn thanh thiên bạch nhật để cho những kẻ ɴʜᴀᴍ ɴʜᴏ̛̉ khác bình phẩm rằng: “Cô này không cần giỏi, chỉ cần xanh, sạch, xinh là xong” các anh nghĩ gì?

Tôi biết, sẽ có nhiều kẻ dùng “xanh, sạch, xinh” để được “xong” trong các deal với các ông và hẳn các ông cũng quen thế rồi. Nhưng, đó là chuyện trong quán ʙɪᴀ ᴏ̂ᴍ, nơi phòng nhì hoặc những nơi khác rất hợp với dáng các anh.

Chứ sao các anh có thể ᴄᴏɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ phụ nữ, ᴄᴏɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ khán giả xem truyền hình đến thế?

3/ Đài truyền hình: Có lẽ các bạn cần một thời gian dọn r-ác cho sóng đài quốc gia, ᴛᴀ̂̉ʏ ʀᴜ̛̉ᴀ những ᴜᴇ̂́ ᴛᴀ̣ᴘ từ những chương trình kiểu thế này. Và nếu được, đi ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ của các shark trước khi đưa họ lên sóng.

Rᴀ́ᴄ ʙᴀ̂̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ, là một nỗi ᴀ́ᴍ ᴀ̉ɴʜ xã hội ᴋɪɴʜ ᴋʜᴜ̉ɴɢ lắm, các bạn!

(Nguồn: Hoàng Nguyên Vũ. Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong của tác giả)