Phó TT Vũ Đức Đam: “Tình hình dịch chưa tới mức phải giản cách xã hội”

Tại cuộc gặp, các nhà báo đưa ra nhiều câu hỏi: Tại sao hiện đã có 26 tỉnh có ᴄᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ nhưng Chính phủ chưa lệnh ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ? Tại sao có tỉnh ít ca thì ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ, tỉnh thành có nhiều ᴄᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ, như Hà Nội, thì không? Vì sao việc ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ ở nước ta có vẻ chậm hơn so với nhiều nước trên thế giới? Chính phủ có biện pháp gì quyết liệt hơn để ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ʙɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ đᴇ ᴅᴏᴀ̣ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴏ̂̉ ᴅɪ̣ᴄʜ? Chính phủ có thay đổi chính sách trước tình hình ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ hiện nay hay không?…

Trả lời các câu hỏi, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴘʜᴏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 của Đảng, Chính phủ là rất nhất quán. Đó là huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân cùng vào cuộc. Công thức đã phát huy tác dụng là Phát hiện – Truy vết – Khoanh vùng – Cᴀ́ᴄʜ ʟʏ – Điều trị tích cực, hiệu quả.

Nhờ thực hiện nhất quán của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, nhờ nỗ lực của lực lượng nòng cốt và nhờ cả hợp tác quốc tế, cho đến giờ Việt Nam vẫn là một trong nhưng nước ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ tốt nhất. Trên thế giới, về số ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ, ta đứng thứ 176, nhưng về số ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ bệnh trên 1 triệu dân thì ta đứng thứ 214 trên 200 quốc gia và cùng lãnh thổ.

Nhờ đó đạt mục tiêu kép, kinh tế vẫn tăng trưởng, vị thế của Việt Nam trên thế giới được nâng lên.

Năm 2020, Việt Nam là một trong những nước thực hiện ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ sớm nhất. Ở thời điểm hiện nay, xét từ góc độ thuần tuý của người làm công tác y tế, ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ thì mong muốn đơn giản nhất là thực hiện ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ, dừng xuất nhập cảnh. Nhưng chúng ta thực hiện mục tiêu kép. Quyết định ở đây là dựa trên bản lĩnh chính trị và bản lĩnh chính trị thì dựa dựa trên cơ sở khoa học. Phó Thủ tướng nói quan điểm của ông là tình hình hiện nay chưa đến mức độ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến thăm và làm việc tại CDC Hà Nội

Số ᴄᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ những ngày qua tăng, nhưng đó là những ca đã được truy vết, Cᴀ́ᴄʜ ʟʏ từ trước nên ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ʟᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ra xã hội là ít.

Thao tác là khoanh vùng nhanh nhất có thể và gọn nhất có thể. Ở những vùng chưa thật rõ thì có thể khoanh rộng hơn nhưng xác định các yếu tố ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛᴇ̂̃ để thu hẹp lại.

Phó Thủ tướng nói chiến lược, chính sách của chúng ta là nhất quán, xuyên suốt, không có gì thay đổi, nhưng tuỳ tình hình, từng thời điểm có những điều chỉnh. Từng thời điểm thì nên tập trung vào khâu gì, biện pháp gì chứ không cần phải thay đổi chính sách.

Về việc các tỉnh, thành có phản ứng khác nhau trong đợt này, Phó Thủ tướng nói chúng ta đã xác định cần thực hiện 4 tại chỗ trong ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ. Các tỉnh, thành căn cứ vào các hướng dẫn chuyên môn để có biện pháp phù hợp với địa phương mình để đạt mục tiêu kép.

Điều rất quan trọng là phải chủ động chuẩn bị vật tư, thiết bị. Trước đây Chính phủ dự liệu tình huống có 10.000 ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ, nay lường cả những kịch bản đến 30.000 ca. Như vậy để cả Trung ương và địa phương chuẩn bị sẵn sàng nếu tình huống xấu đó xảy ra.

Về vấn đề vắc xin, Phó Thủ tướng nói ngay từ tháng 3/2020, Chính phủ đã nhận định là loại virus này có khả năng còn tồn tại lâu nên đã chỉ đạo một số bộ như Y tế, Khoa học công nghệ, Quốc phòng tập trung nghiên cứu chế tạo vắc xin. Chủ trương là phải có có vắc xin mới là giải pháp căn cơ, lâu dài.

Do yêu cầu ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ rất cấp bách nên chúng ta kết hợp nghiên cứu sản xuất và mua. Nhưng vắc xin trên thế giới đang khan hiếm nên ta mới có một số lượng nhỏ. Cuối năm nay mới có thể có số lượng vắc xin đáng kể nhưng chưa đủ miễn dịch cộng đồng. Nên các biện pháp ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ hiện nay phải tiếp tục thật nghiêm túc. Còn về vắc xin nội thì còn phải một thời gian nữa.

Về vấn đề xuất nhập cảnh ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ, Phó Thủ tướng nhận định đây là ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʜᴇ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ. Bình thường đó đã là một hành vi ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ cần chế tài. Trong bối cảnh các nước xung quanh chúng ta địch bệnh đang diễn biến phức tạp thì hành vi này càng ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ.

Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴠᴀ̀ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ đối với các trường hợp đã bị phát hiện. Chính phủ kêu gọi người dân đề cao tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, đất nước để tuân thủ nghiêm pháp luật và quy định về xuất nhập cảnh, nhất là trong thời điểm này, góp phần phát hiện các trường hợp ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ vào nước ta.